ขั้นตอนการเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย KUWIN-WPA


      KUWIN-WPA เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้งานโดยทั่วไปที่มีรหัส Account Nontri โดยทำการการลงทะเบียนกับระบบ SMART แล้ว อีกทั้งยังต้องการความปลอดภัยในการเข้ารหัสสัญญาณ SSID นี้รองรับความปลอดภัยแบบ mac authentication + WPA2 AES-CCMP โดยจะทำการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานไปยัง Radius Server ซึ่งมีการตั้งค่าบนการ์ดเครือข่ายไร้สายให้รองรับการทำงาน อีกทั้งยังต้องกรอก User Password ของ Account Nontri ในการใช้งานอีกด้วย

 


ขั้นตอนการติดตั้งบน PC และ SmartPhone สำหรับเข้าใช้งาน KUWIN-WPA
ขั้นตอนสำหรับ Windows 10
 
ขั้นตอนสำหรับ Windows 7
 
ขั้นตอนสำหรับ Windows 8
 
ขั้นตอนสำหรับ Mac
 
ขั้นตอนสำหรับ iPhone/iPad
 
ขั้นตอนสำหรับ Android
 
**ข้อแนะนำ
- เครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อ KUWIN-WPA ควรจะเป็นเครื่องที่มีการใข้งานเพียงคนเดียว
- ถ้าเป็นเครื่องห้องอบรมหรือใช้หลายคนแนะนำให้เขื่อมต่อ KUWIN