การลงทะเบียนการใช้งาน

ใช้งาน WIFI มหาวิทยาลัยสะดวกมากขึ้น ด้วยระบบ Login อัตโนมัติ (Auto Login)

ปลอดภัย ง่ายกว่าที่เคย

1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย KUWIN-WPA ไม่ต้องลงทะเบียน Mac Address ไม่ต้อง Login

เพียงมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี สามารถใช้งานเครือข่ายพร้อมกันได้ไม่จำกัดอุปกรณ์

พร้อมขยายขนาดโควต้าการใช้งานสำหรับนิสิตและบุคลากร

เฉพาะวิทยาเขตบางเขน

 

ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเครื่องที่ต้องการใช้งานผ่านระบบลงทะเบียน (https://smart.ku.ac.th) เพื่อยืนยันหมายเลขประจำเครื่อง (MAC Address) เพียงครั้งแรกครั้งเดียว ก็สามารถใช้งานเครือข่ายได้ทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย วิธีการค้นหาหมายเลข MAC-Address ประจำเครื่อง คลิก

ขั้นตอนการใช้งานตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต https://info.ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

สัญญาณเครือข่าย

KUWIN-WPA

KUWIN

ปริมาณการใช้งานเครือข่าย (โควต้า)

      บุคลากร

      นิสิต

      บุคคลภายนอก

โควต้า

      40G => 60G

      20G => 40G

      10G

โควต้า

      40G => 60G

      20G => 40G

      10G

เข้าใช้งานเครือข่ายพร้อมกันสูงสุด

ไม่จำกัดอุปกรณ์

ตามประกาศเดิม

การลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อเข้าใช้งาน

ไม่ต้องลงทะเบียน

ต้องลงทะเบียน Mac Address

การ Login เข้าใช้งานเครือข่าย

Auto Login

      สำหรับ Mobile Device* ไม่ต้องกดเชื่อมต่อ

      สำหรับ Desktop ต้องกด login เพียงครั้งเดียว (บางอุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องผ่านหน้า login **)

ต้อง Login ทุกครั้ง เมื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต

ข้อแนะนำ

เหมาะสำหรับเครื่องส่วนตัว

15 มกราคม 64 ปรับการใช้งานให้เหมือน KUWIN-WPA (เปลี่ยนเป็น 802.1x)

หมายเหตุ

      * Android, iOS, Tablet

      ** MacBook

      สำหรับเครื่องห้องอบรม สัมมนา ให้เปลี่ยนมาใช้ KUWIN-WPA ยกเลิก KUWIN-SEMINAR

      สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่รอบรับ 802.1x ให้เลือกเปิดเฉพาะจุด (KUWIN-IOT) โดยแจ้งความประสงค์ขอเปิดเป็นรายเคสไป และเปิดแบบซ่อน