ขั้นตอนการเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย KUWIN


      KUWIN เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้งานโดยทั่วไปที่มีรหัส Account Nontri อีกทั้งยังต้องการความปลอดภัยในการเข้ารหัสสัญญาณ SSID นี้รองรับความปลอดภัยแบบ mac authentication + WPA2 AES-CCMP โดยจะทำการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานไปยัง Radius Server ซึ่งมีการตั้งค่าบนการ์ดเครือข่ายไร้สายให้รองรับการทำงาน อีกทั้งยังต้องกรอก User Password ของ Account Nontri ในการใช้งานอีกด้วย

ตัวอย่างวิธีการเข้าใช้งาน KUWIN


ขั้นตอนสำหรับเข้าใช้งาน KUWIN
ขั้นตอนสำหรับ Windows 10
 
ขั้นตอนสำหรับ Windows 8
 
ขั้นตอนสำหรับ iPhone/iPad
 
ขั้นตอนสำหรับ Android
 
ขั้นตอนสำหรับแก้ไขการเข้าใช้งาน KUWIN

กรณีผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ แล้วไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนนี้

Windows

Mac OS


**ข้อแนะนำ
- เครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อ KUWIN ควรจะเป็นเครื่องที่มีการใข้งานเพียงคนเดียว