ยินดีต้อนรับสู่บริการเครือข่ายไร้สาย KUWiN


      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดให้บริการ ไวร์เลสแลนอย่างเป็นทางการ ให้กับนิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยในชื่อโครงการ KUWiN (Kasetsart University Wireless Network) เพื่อสนับสนุนนโยบาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้กับนิสิตและบุคคลากรได้ใช้คอมพิวเตอร์ กับระบบเครือข่ายมากขึ้น

การเชื่อมต่อ KUWiN ของคุณ
สถานะเครือข่ายไร้สาย ณ ปัจจุบัน
 จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด KU 1651
 จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ที่ขัดข้อง 54
 จำนวนDevices ใช้งานผ่านแอ็คเซ็สพอยต์ KU 2,834
 จำนวนDevices ใช้งานผ่านแอ็คเซ็สพอยต์ AIS 5,975
 สถานะ Radius1: Up
 สถานะ Radius2: Up
 สถานะ Radius3: Up
 สถานะ Radius4: Up
 สถานะ Radius-AIS: Up
  สถานะ DHCP[WLAN] KUWiN Up
  สถานะ DHCP[WLAN] KUWiN-WPA Up

 พื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย

จำนวนแอคเซสพอยต์ในแต่ละปีงบประมาณ
ปีงบประมาณที่ จำนวน AP เติบโต %
ณ ปัจจุบัน 1,651
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 1,498 2 %
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 1,466 5 %
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 1,393 11 %
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 1,255 0 %