ยินดีต้อนรับสู่บริการเครือข่ายไร้สาย KUWiN


      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดให้บริการ ไวร์เลสแลนอย่างเป็นทางการ ให้กับนิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยในชื่อโครงการ KUWiN (Kasetsart University Wireless Network) เพื่อสนับสนุนนโยบาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้กับนิสิตและบุคคลากรได้ใช้คอมพิวเตอร์ กับระบบเครือข่ายมากขึ้น

ประกาศ

วันที่ 24 พ.ค. 64 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จะใช้ KUWIN เป็นเครือข่ายไร้สายหลักเพียงชื่อเดียวของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต และให้บริการแบบ Login อัตโนมัติ (Auto Login) IEEE 802.1X

วิทยาเขต ชื่อ SSID หลัก (รองรับทุกวิทยาเขต) ชื่อ SSID อื่นๆ
บางเขน, ศรีราชา, สุพรรณบุรี KUWIN KUWIN-IOT *
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม KUWIN KUWIN-KPS
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร KUWIN KUWIN-CSC

"หมายเหตุ : SSID หลัก ใช้เทคโนโลยี Auto Login ไม่จำกัดอุปกรณ์ ไม่ต้องลงทะเบียน Mac Address เหมาะสำหรับอุปกรณ์ส่วนตัว และ SSID อื่นตามที่วิทยาเขตกำหนด เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีต้องปิด Random Mac" * คือ เปิดให้บริการในพื้นที่จำกัด เนื่องจากใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยต่ำ

ขั้นตอนการปิดการสุ่ม Mac Address

รายละเอียดเพิ่มเติม

การทดสอบ Account สำหรับใช้งาน KUWIN

คลิก

การเชื่อมต่อ KUWiN ของคุณ
สถานะเครือข่ายไร้สาย ณ ปัจจุบัน
 จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด KU 1891
 จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ที่ขัดข้อง 126
 จำนวนDevices ใช้งานผ่านแอ็คเซ็สพอยต์ KU 3,155
 จำนวนDevices ใช้งานผ่านแอ็คเซ็สพอยต์ AIS 1,171
 สถานะ Radius-WPA1: Up
 สถานะ Radius-WPA2: Up
 สถานะ Radius-WPA3: Up
 สถานะ Radius-AIS-WPA: Up
 สถานะ Radius-eduroam: Up
  สถานะ DHCP[WLAN] KUWiN Up
  สถานะ DHCP[WLAN] KUWiN-IOT Up

 พื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย

จำนวนแอคเซสพอยต์ในแต่ละปีงบประมาณ
ปีงบประมาณที่ จำนวน AP เติบโต %
ณ ปัจจุบัน 1,891
1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 1,891 10 %
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 1,716 7 %
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 1,608 13 %
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 1,425 0 %