ยินดีต้อนรับสู่บริการเครือข่ายไร้สาย KUWiN


      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดให้บริการ ไวร์เลสแลนอย่างเป็นทางการ ให้กับนิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยในชื่อโครงการ KUWiN (Kasetsart University Wireless Network) เพื่อสนับสนุนนโยบาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้กับนิสิตและบุคคลากรได้ใช้คอมพิวเตอร์ กับระบบเครือข่ายมากขึ้น

การลงทะเบียนใช้งาน

ใช้งาน WIFI มหาวิทยาลัยสะดวกมากขึ้น ด้วยระบบ Login อัตโนมัติ (Auto Login) “ปลอดภัย ง่ายกว่าที่เคย” 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย KUWIN-WPA ไม่ต้องลงทะเบียน Mac Address ไม่ต้อง Login เพียงมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี สามารถใช้งานเครือข่ายพร้อมกันได้ไม่จำกัดอุปกรณ์ พร้อมขยายขนาดโควต้าการใช้งานสำหรับนิสิตและบุคลากร เฉพาะวิทยาเขตบางเขน

รายระเอียดเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อ KUWiN ของคุณ
สถานะเครือข่ายไร้สาย ณ ปัจจุบัน
 จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด KU 1663
 จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ที่ขัดข้อง 38
 จำนวนDevices ใช้งานผ่านแอ็คเซ็สพอยต์ KU 1,681
 จำนวนDevices ใช้งานผ่านแอ็คเซ็สพอยต์ AIS 911
 สถานะ Radius1: Up
 สถานะ Radius2: Up
 สถานะ Radius3: Up
 สถานะ Radius4: Up
 สถานะ Radius-AIS: Up
  สถานะ DHCP[WLAN] KUWiN Up
  สถานะ DHCP[WLAN] KUWiN-WPA Up

 พื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย

จำนวนแอคเซสพอยต์ในแต่ละปีงบประมาณ
ปีงบประมาณที่ จำนวน AP เติบโต %
ณ ปัจจุบัน 1,663
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 1,653 12 %
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 1,470 2 %
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 1,438 5 %
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 1,368 0 %